III Tajemnica Fatimska a Dwóch Świadków z Apokalipsy św. Jana (Ap.11)

 

Wyjaśnienie z Pisma Świętego dotyczące dwóch świadków – przypis dolny:

 

Dwaj Świadkowie to symbol apostołów Chrystusa, rekrutujących się spośród hierarchii i laikatu, wzorowany na wielu postaciach.

 

Wyjaśnienie Pana Jezusa zawarte w książce ”Koniec Czasów” Marii Valtorty:

 

Za moimi dwoma świadkami ukrywają się wszyscy nauczyciele wiary: papieże, biskupi, natchnieni, doktorzy Kościoła, dusze przeniknięte Światłem i Głosem. Oni, głosem wolnym od jakiejkolwiek ludzkiej barwy, ogłosili Mnie i prawdę mojej nauki i przyłożyli pieczęć świętości, bólu - a nawet krwi - i potwierdzili ją własnym głosem.

 

Znienawidzeni jak Ja - Pan panów, Święty świętych - byli, bardziej lub mniej, ciągle nękani przez świat i władzę. Widziano bowiem w nich tych, którzy samym swoim zachowaniem mówili światu i wielkim tego świata:

 

„Nie jest dozwolone to, co robicie".

 

Kiedy jednak nadejdzie godzina syna szatana, piekło sprzymierzone z czeluścią, otwarte przez Antychrysta, wyda im wojnę bezlitosną i - po ludzku rzec biorąc - pokona ich i zabije.

   

A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich [leżeć] będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana*. (Ap. 11 7-8)

   

Nie będzie to jednak prawdziwa śmierć. To będzie nawet Życie życia, życie prawdziwe, chwalebne. Życie posiądą ci, którzy postępowali według mojego Prawa zawartego w przykazaniach. Tym bardziej nieskończoną pełnię Życia będą mieć ci, którzy pójdą za moimi radami ewangelicznej doskonałości i podążą moim śladem całą swoją istotą, naśladując Mnie przez złożenie swego życia w całkowitej ofierze - z miłości do swego Jezusa, wiecznej Ofiary.”

 

A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba o nich mówiący:  «Wstąpcie tutaj!» I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. (Ap. 11.11-12)

 

Zostaną wezwani do olśniewającego zmartwychwstania ci, którzy wyzbywają się tego, co dla człowieka najdroższe: życia, aby iść za Mną, z miłości do Mnie i do braci. Nigdy się nie zmęczę powtarzaniem tego: nie ma na Niebie ani na ziemi nic większego od miłości i nie ma miłości większej niż miłość tego, kto swe życie oddaje za swoich braci.

 

Koniec cytatu z książki ”Koniec Czasów” Marii Valtorty.

 

Moje zrozumienie Dwóch Świadków Apokaliptycznych:

 

Dwóch Świadków Apokaliptycznych to dwie grupy osób:

+ Pierwsza grupa to duchowni - papież, kardynałowie, biskupi, księżą, zakonnicy.

+ Druga grupa to ludzie świeccy - wierni Kościoła Katolickiego.

 

Na potwierdzenie mojego rozważania fragment Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej:

 

(...) Różni inni biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice wchodzili na stromą górę, na szczycie, której był wielki krzyż z pni drzew, jakby z dębu korkowego pokrytego korą; zmierzając tam, Ojciec Święty, przygnębiony cierpieniami i bólem, przeszedł chwiejnym krokiem wielkie miasto na wpół zburzone, na wpół walące się, modlił się za dusze martwych, których napotykał na swej drodze; dotarłszy na szczyt góry, padł na kolana u stóp wielkiego krzyża i został zabity przez grupę żołnierzy, którzy wystrzelili do niego wielokrotnie z broni palnej i strzałami, w ten sam sposób umarli jeden po drugim biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice, osoby świeckie, kobiety i mężczyźni z różnych klas i grup społecznych. Pod dwoma ramionami krzyża byli dwaj Aniołowie, każdy z kryształowym naczyniem w ręku, do którego zbierali krew męczenników i polewali nią dusze, zbliżające się do Boga. Wtorek 3 I 1944

 

 

Czy w tej Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, nie chodzi też o Dwóch Świadków z Apokalipsy św. Jana ?

 

 

Krzysztof z Łodzi, www.apokalipsa.info.pl

 

Napisz do mnie, list@apokalipsa.info.pl

albo wpisz się na blog http://www.blog.krzysztof.nazwa.pl/