LOSY KOŚCIOŁA - Niewiasta i Smok (Ap.12)

 

 

Rozdział 12 Apokalipsy ukazuje symboliczną scenę, wielkiej walki Niewiasty czyli Kościoła ze Smokiem czyli Szatanem. Dla sprecyzowania, o jaką niewiastę chodzi w tym opisie, zatrzymam się na wersecie.

 

”A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia” (Ap. 12.2)

 

Wstyd mi się przyznać, ja Rycerz Niepokalanej od 4 lat byłem zakłopotany, ten werset burzył we mnie wiarę w Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Opisywana scena rodzenia, okazuje się, że nie jest opisem narodzenia Pana Jezusa w Betlejem z Dziewicy Maryi. Ponieważ Matka Boża była Zdrowa na duszy i ciele, dlatego była pełna łaski i urodziła Syna bez boleści rodzenia w sposób cudowny.

 

Pan Jezus narodził się tak jak przeszedł przez drzwi wieczernika bez otwierania drzwi. Z ciała Maryi wypłynęły promienia światła, Światłość tej ziemi Jezus Chrystus przeniknął ciało Maryi w sposób cudowny. Dlatego Matka Boża dalej została dziewicą. Tak jak poczęła bez utraty dziewictwa tak też urodziła. (Szczegółowy opis narodzin Jezusa jest w Poemacie Boga Człowieka – Marii Valtorty). Potwierdzeniem tego są słowa Boga Ojca skierowane do Ewy, która zgrzeszyła w Raju: „Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą». ” (Rdz.3.16)

 

Zatem scena opisana w Apokalipsie opisuje rodzącą Niewiastę czyli Kościół Katolicki, nasuwa się pytanie, kto ma się narodzić z Niewiasty czyli z Kościoła ?

 

Niewiasta (KOŚCIÓŁ) zmierza do narodzenia w boleści Tysiącletniego Królestwo Boże na ziemi, czyli Czystego i Mistycznego Ciała Chrystusa zjednoczonego w Duchu Świętym, po WIELKIM OCZYSZCZENIU – „po bolesnym porodzie”.

 

Na potwierdzenie mojego rozważania zacytuję Katechizm Kościoła Katolickiego 677:

 

KKK 677: Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego Śmierci i Jego ZmartwychwstaniuPor. Ap 19, 1-9.. 1340 Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf KościołaPor. Ap 13, 8.  zgodnie ze 2853 stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się złaPor. Ap 20, 7-10., które sprawi, że z nieba zstąpi Jego OblubienicaPor. Ap 21, 2-4.. Triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę Sądu OstatecznegoPor. Ap 20, 12. po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemijaPor. 2 P 3, 12-13..

 

A jest brzemienna. - Pan Jezus, żyjąc na ziemi wzrastał i budował Kościół czyli Niewiastę, a przez ustanowienie Sakramentu Eucharystii w Wielki Czwartek wieczorem i bolesną śmierć zrodził Niewiastę czyli Kościół w takiej formie jak jest dzisiaj. Ta Niewiasta, czyli dzisiejszy Kościół znów jest brzemienna od wylania Ducha Świętego na Apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy.

 

I woła cierpiąc bóle - Wołanie Niewiasty to modlitwa, a cierpienie w bólu to historia Kościoła prześladowanego, od pierwszych Apostołów do dzisiaj i tak będzie do momentu porodu, czyli do WIELKIEGO OCZYSZENIA świata z grzechu.

 

WIELKIE OCZYSZCZENIE z grzechu, świat nazywa ”końcem świata”. Trzy dni ciemności Maryi, bez Jezusa od śmierci na krzyżu do zmartwychwstania, to nauka dla nas, przygotowanie jak my mamy się zachować w czasie największej ciemności na ziemi, w czasie wielkiego oczyszczenia. Mamy trwać na modlitwie, tak jak Maryja trwała, przez co przyspieszyła o kilkanaście godzin Zmartwychwstanie swojego Syna Jezusa Chrystusa. Dzisiaj naśladując Maryję, my możemy zmniejszyć BOLEŚĆ, skrócić CIEMNOŚĆ i przyspieszyć NARODZINY - Tysiącletniego Królestwa na ziemi. Po Zmartwychwstaniu nastąpiła wielka radość, ta radość czeka i nas po trzech dniach ciemności.

 

To będzie tak jak rodzi się dziecko, matka przytula do piersi swoje dziecko razem z pępowiną, to czas 40 dni Pana Jezusa na ziemi zanim poszedł do Ojca do Nieba. Tak samo rodząca Niewiasta - Kościół będzie miała czas radości w tym bolesnym rodzeniu, krótkotrwały czas na ostatnie głoszenie słowa Bożego przez nawróconych w ostatniej chwili Żydów - nawróconych ”ginekologów”, którzy wcześniej mordowali Dzieci Boże przez aborcję i prześladowanie.

 

i męki rodzenia  - Każdy wie, czym większe boleści tym bliżej do narodzin, aż ból bólów Kościoła zrodzi Tysiącletnie Królestwo na ziemi – czyste i Mistyczne Ciało Chrystusa zjednoczone w Duchu Świętym.

 

Dlatego dziś przygotujmy się na ”męki rodzenia”, żyjmy w stanie łaski uświęcającej to znaczy bez grzechu w jedności z Kościołem Katolickim przez święte Sakramenty.

 

Po urodzeniu będzie wielka radość z dziecka, to dziecko będzie piękne i dorodne, od samego początku będzie wolne, będzie promieniować od niego radość, miłość i sprawiedliwość.

 

Abba Ojcze, bądź uwielbiony za Twój plan zbawienia.

 

 

Krzysztof z Łodzi  www.apokalipsa.info.pl