Przyszedł czas opublikować ten tekst:

 

Smok przekazuje władzę Bestii (Ap.13)  - SZATAN przekazuje władzę MASONERII

 

rana śmiertelna została uleczona

 

 

I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.” (Ap.13,12)

 

Przekazanie władzy miało nastąpić po uleczeniu śmiertelnej rany, według mnie to już się stało, rana śmiertelna została uleczona to proroctwo na naszych oczach już się wypełniło. A jeżeli już ta rana została uleczona, to władza już jest przekazana, albo zostanie zaraz przekazana. Apokaliptyczny smok ma mało czasu, będzie działał w pośpiechu, będzie robił dużo błędów, nawet nie będzie się przejmował, dla niego najważniejsze jest, aby osiągnąć swój cel.

 

Dokładnie 2-3 października 2009 roku, w referendum, Irlandia zaakceptowała Traktat Lizboński, traktat, który był martwy przez jego wcześniejsze odrzucenie – (rana śmiertelna) – brak możliwości funkcjonowania i układania się UE na forum światowym – GLOBALIZACJĄ i egzekwowania zawartych tam ”diabelskich wideł, czyli paragrafów” - przepisów wrogich człowiekowi i przeciwnych Bogu.

 

Odnośnie Traktatu UE, który wszedł w życie 1-12-2009 roku. Traktat ten jest niezrozumiały dla przeciętnego człowieka, ale za to dający ogromną władzę do dręczenia i uciskania ludzi w Unii Europejskiej – Wielkiej Nierządnicy walczącej z Bogiem. A przede wszystkim traktat ten daje możliwość przystąpienia do apokaliptycznej Bestii - GLOBALIZACJI świata pod szyldem satanistycznej masonerii.

 

Ta sytuacja wg mnie jest opisana w Apokalipsie św. Jana rozdział 13:

 

3. I ujrzałem jedną z jej głów (UE) jakby śmiertelnie zranioną (wcześniejsze odrzucenie traktatu UE przez Irlandię), a rana jej śmiertelna została uleczona (powtórne referendum w Irlandii 2-3_10-2009). A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią, 4. i pokłon oddali Smokowi (szatanowi), bo władzę dał Bestii (GLOBALIZACJI). I Bestii pokłon oddali, (MASONERIA oddała pokłon) mówiąc: «Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?»  (któż potrafi walczyć z GLOBALIZACJĄ o wielu głowach: UE, UNA, UA, WHO, ONZ, NATO, umowami, porozumieniami, biurokratami, i innymi światowymi głowami bestii.) 5. A dano jej (GLOBALIZACJI) usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa,(media: telewizja, radio, gazety) i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. (około 3,5 roku, to czas życia całej bestii, do ostatniej jej głowy a nie samego traktatu UE – jednej głowy.)

 

Pierwsza Bestia to nie tylko UE, to całe przedsięwzięcie związane z GLOBALIZACJĄ świata. Według mnie, UE w Apokalipsie ma określenie ”Wielka Nierządnica” walcząca z Bogiem opis w Apokalipsie rozdział 17.

 

(Przekazanie władzy)

 

11. Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi (dwa rogi to symbol władzy) podobne do Baranka, a mówiła jak Smok (Bestia – ANTYCHRYST, mówiąca jak szatan). 12. I całą władzę pierwszej Bestii (GLOBALIZACJI) przed nią wykonuje (Antychrys – Fałszywy prorok sprawuje władzę), i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon (czyli są posłuszni narzuconemu prawu) pierwszej Bestii, (GLOBALIZACJI) której rana śmiertelna (Traktat UE) została uleczona.

 

Mam świadomość, że pisząc to i odsłaniając tajemnice narażam się na ”kłopoty”.

Dziś 28 stycznia 2010 roku, gdy uzupełniam i poprawiam ten tekst w Ewangelii jest powiedziane, aby nie chować światła pod kocem.

 

Oczywiście, że powyższy opis nie musi się odnosić do jednej tylko sytuacji i jednej okoliczności. Apokalipsa opisuje nie tylko konkretne sytuacje i miejsca czy państwa, to też jest jakby pokazanie schematu – sposobu zachowania i działania na mikro sytuacje np. ZUS lub US i makro sytuacje np. UE, UNA, UA, NWO Scenariusz zawsze jest ten sam. Najpierw ustawy - dekrety, a potem władza i ucisk.

 

Smok apokaliptyczny, czyli szatan, kusi ludzi żądnych władzy, zrobią wszystko, będą nawet zabijać, aby to osiągnąć.

 

Oto pokusa: Jedna konstytucja, jedno państwo, jeden pieniądz, jeden podatek, jedna władza pod szyldem religii satanistycznej.

 

Bo tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o władzę, aby cała ziemia oddał pokłon szatanowi, aby znieważyć jedynego prawowitego Króla Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć, piekło i szatana. Aby cała ziemia rozpoczęła walkę z Bogiem w Trójcy Jedynej, tzn Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. A ci co będą się sprzeciwiać, antychryst będzie zabijał, (Ap.11) tak aby zostali sami wielbiciele szatana czyli sataniści, chcą mieć na ziemi piekło.

 

Ale na szczęście Pan Bóg ma swój plan, a my dzieci boże jesteśmy mu w tym potrzebni.

 

Dla podsumowania, w tym opisie według mnie:

- Pierwsza BESTIA to GLOBLIZACJA, czyli NWO – jeden Światowy Rząd, jeden Światowy Bank itd.

- Druga BESTIA to ANTYCHRYST – FAŁSZYWY PROROK – Prezydent NWO wykonujący władzę pierwszej bestii. 

 

 

UWAGA: Ja nie jestem nie omylny, mogę się mylić, proszę o wyrozumiałość,

ale wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że tak właśnie jest.

 

Krzysztof z Łodzi, www.apokalipsa.info.pl