Księga Apokalipsy w rozdziałach od 8 do 11 opisuje siedem trąb, nie trudno się domyśleć, że to kolejność wydarzeń na ziemi w czasie WIELKIEGO OCZYSZCZENIA.

 

Opis trąb apokaliptycznych to tak jakby scenariusz nadchodzących wydarzeń, które będą się nakładać jedna na drugą, kolejna trąba nie będzie odwoływać poprzedniej, ale będą się raczej sumować. Choć między czwartą a piątą trąbą może być chwilowy spokój, to jednak wszystkie trąby zatrąbią. Nasuwa się pytanie, kto z nas dożyje do siódmej trąby ? Jedynym ratunkiem jest żyć w stanie łaski uświęcającej, to znaczy bez grzechu, trzeba być przygotowanym, bo nasz świat – nasze życie na ziemi może się skończyć wcześniej niż „świat grzechu na ziemi”.

 

 

PIERWSZA TRĄBA:

 I pierwszy zatrąbił. A powstał grad i ogień - pomieszane z krwią, i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona.” (Ap.8,7)

Anomalia pogodowe, burze, gradobicie niespotykanych rozmiarów gradu, susza, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, kataklizmy przyrodnicze powodujące ubożenie i śmierć ludzi. A Pan Jezus mówi: Nie obawiajcie się burz, trzęsień ziemi, tsunami, powodzi, wulkanów i fali upałów, które spadną na świat, aby pomóc zatrzymać Antychrysta i jego ramię.

 

DRUGA TRĄBA:

„I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń - te, które mają dusze – i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu.” (Ap.8,8-9)

Wybuch wielkich wulkanów na ziemi, ale też ukrytych w oceanach. Morze to nie tylko woda, ale oznaczać może wielkie skupisko ludzi, jedynym stworzeniem, które ma duszę to człowiek.

 

TRZECIA TRĄBA:

I trzeci anioł zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy zowie się Piołun. I trzecia część wód stała się piołunem, i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie.” (Ap.8,10-11)

Konsekwencją wybuchu wulkanów będzie zatrucie powietrza i wody trującymi substancjami i gazami wchłoniętymi z powietrza i uszkodzonej ziemi.

 

CZWARTA TRĄBA:

„I czwarty anioł zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc - podobnie.” (Ap.8,12)

W konsekwencji rażenia słońca, na niebie pojawi się wielki znak Krzyża, będzie to czas powszechnego nawrócenia, ludzie poznają stan swojej duszy, opis zgodny z dzienniczkiem s. Faustyny. 83

 

PIĄTA TRĄBA:

I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę*, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści*. I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. A z dymu wyszła szarańcza* na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. (Ap.9,1-6)

 Kometa, w objawieniach opisany jest Atlantyk jako miejsce uderzenia w ziemię, nastąpi pęknięcie ziemi, rozgrzane jądro zmiesza się z oceanem.

 

SZÓSTA TRĄBA:

I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza*, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: «Uwolnij czterech aniołów, związanych* nad wielką rzeką Eufratem!» I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi. A liczba wojsk - konnicy: dwie miriady miriad - posłyszałem ich liczbę. I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka*. Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. (Ap.9,13-18)

 Pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki to symbol wojny, możliwej III wojny światowej.

 

SIÓDMA TRĄBA:

I siódmy anioł zatrąbił: i w niebie powstały donośne głosy mówiące: «Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków». A dwudziestu czterech Starców, zasiadających na tronach swych przed tronem Boga, padło na oblicza i oddało pokłon Bogu, mówiąc: «Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować. I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię». Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni*, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad. (Ap.11,15-19)

 Ostatnia decydująca walka, strącenie Lucyfera – szatana i jego demonów do czeluści piekielnych, uwolnienie ziemi i ludzi od jego wpływów.

 

Wiecie, że Pan Jezus przyjdzie dopiero na samym końcu „boleści rodzenia”, w pełnej Mocy i Chwale, gdy zabrzmi ostatnia siódma trąba, co jest zgodne z obietnicą w Ewangelii św. Mateusza rozdział 24 (wersetów nie podaję celowo, proszę przeczytać cały rozdział 24).

 

Na razie więcej nie mogę opublikować.

Ks. Stanisław, który prowadzi recenzje tekstów umieszczanych na tej stronie, poradził mi,

że jeśli ktoś indywidualnie będzie chciał porozmawiać listownie na ten temat, wtedy mogę coś więcej podać.

 

Jeśli chcesz to napisz do mnie, list@apokalipsa.info.pl

 

Albo wpisz się na blogu: http://www.blog.krzysztof.nazwa.pl

 

 

Krzysztof z Łodzi