Częsty zarzut: Nikt nie wie kiedy będzie koniec świata, nawet Syn Boży nie wie.

 

To gadanie jest podobne do kuszenia - do dialogu Ewy i starodawnego węża w Raju.

 

Jak wiecie, często rozmawiam z ludźmi i mówią, że nawet Syn Boży nie wie, kiedy będzie koniec świata. Tak było za życia ziemskiego na ziemi Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, to prawda jest napisane w Ewangelii „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn*, tylko Ojciec.” (Mk 13,32) 

 

*Wyjaśnienie z Pisma świętego: "Syn" nie wie jako człowiek, zwłaszcza jako Mesjasz obdarzony posłannictwem przekazania ludziom objawienia. Porównaj Mt 24,36-41.

 

 

Tak było kiedyś, nikt nie wiedział, ale to już stare czasy, już tak nie jest i to od bardzo dawna. Kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba odbyła się Wielka Uroczystość którą Jan Ewangelista widział, słyszał i zapisał w Księdze Objawienia – w Apokalipsie. Wizje te miał, kiedy został zesłany w r. 95 na wyspę Patmos za rządów Domicjana.  

 

Dziś Baranek Boży, Syn Boży, Jezus Chrystus wie. Jeśli ktoś mówi inaczej jest kłamcą i heretykiem !!! 

 

Dlaczego ? Czy coś się zmieniło ? Co się stało ?

 

Wszyscy o tym dobrze wiecie co się stało, przecież Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, piekło i szatana, dlatego On jedynie był godzien wziąć księgę, otworzyć pieczęcie i odczytać - poznać jako pierwszy.

 

Aby chociaż troszeczkę zrozumieć tekst Apokalipsy rozdział 5, wystarczy wiedzieć, że:

 

1. Bóg – to Bóg Ojciec

2. Baranek – to Syn Boży – Jezus Chrystus

3. Lew – to KRÓL JEZUS CHRYSTUS

4. będą królować na ziemi – to znaczy w Tysiącletnim Królestwie na ziemi

 

Oto ta Wielka Uroczystość w Niebie - cytat z Apokalipsy św. Jana (Ap.5, 1-14):

 

LOSY CAŁEJ LUDZKOŚCI - Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń

 

Rozdział 5:

1 I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci*. 2 I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: «Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?» 3 A nie mógł nikt - na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią - otworzyć księgi ani na nią patrzeć. 4 A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć. 5 I mówi do mnie jeden ze Starców: «Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida*, tak, że otworzy księgę i siedem jej pieczęci». 6 I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię*. 7 On poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. 8 A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. 9 I taką nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, 10 i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami*, a będą królować na ziemi». 11 I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, 12 mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». 13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i  moc, na wieki wieków!» 14 A czworo Zwierząt mówiło: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

   

Kłamcy i heretycy teraz wy upadnijcie na twarz i nawróćcie się i oddajcie pokłon, że Bóg Ojciec objawił Synowi Jezusowi czas, miejsce i sposób zakończenia grzechu na ziemi – WIELKIEGO OCZYSZCZENIA.

 

Rozdział 6: Baranek otwiera sześć pierwszych pieczęci*

 

Ciąg dalszy jest w Piśmie Świętym i na stronie: www.apokalipsa.info.pl

 

Bardzo dobrze, że ludzie nie wiedzą i nie znają daty, kiedy będzie koniec świata, albo ich życia, wtedy mało, kto byłby zbawiony. Ludzie by kombinowali, odrywali by rękę od pługa, teraz użyję a potem się nawrócę. Albo chcieliby za wszelką cenę unikać końca życia.

 

Ale jeśli Pan Jezus, Syn Boży Baranek Boży zechce komuś to objawić, to objawi, nikt mu tego nie zabroni, bo teraz jest z Bogiem Ojcem w jedności w Duchu Świętym. I dla dobra Waszego radzę abyście nie lekceważyli tego, co Pan Bóg mówi do swoich wybranych dzieci.

 

Cytat z Księgi Joela: 3,1-2

 

Czasy ostateczne: Sąd i zbawienie

 

1 I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia*. 2 Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.

 

Nie będzie usprawiedliwienia, że ja nie wiedziałem albo ja nie wiedziałam. Natomiast na fałszywych proroków dalej uważajcie, poznacie ich po owocach. Będą Wam kadzić, czynić fałszywe cuda i usypiać.

 

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to Bóg w Trójcy Przenajświętszej i kto dziś mówi, że Syn Boży nie wie, kiedy będzie „koniec świata”, to jest po prostu kłamcą i głosi herezje.

 

Ale ja myślę, że wielu po prostu nie wie, bo nie czyta Świętej Księgi. Ja też taki byłem, aż wstyd się przyznać.

 

 

Krzysztof z Łodzi www.apokalipsa.info.pl